Uvjeti korištenja i odredbe web stranice

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

DIAF obrt ( u daljnjem tekstu DIAF) , Petra Svačića 7a, 10450 Jastrebarsko, OIB: 96947989851, u obavljanju svoje djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita i sigurnost osobnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih
partnera je naš prioritet.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Voditelj obrade osobnih podataka

DIAF je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. DIAF kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

DIAF, u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka u slučaju u kojem obrađuje osobne podatke sukladno pisanoj uputi voditelja obrade osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

  • DIAF je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka.

Kontakt: diaf@diaf.hr ili putem telefona 095 77 200 70.

Osobni podaci koje prikupljamo

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

– osnovne osobne podatke (ime i prezime)

– osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)

– podatke vezane za korištenje web stranice www.dostavaogrjev.com

– podatke nužne za sklapanje ugovora o potrošačkom kreditiranju

– ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

DIAF prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene ćemo razloge dodatno tražiti od korisnika njegovu (vašu) izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih obrađujemo osobne podatke radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su:

– prodaja roba i usluga

– prodajne i marketinške aktivnosti DIAF

– administriranje ugovornog odnosa

– upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija

– dostava kupljene robe

– postupak naplate ili prisilna naplata dugova

– druge zakonske obveze koje proizlaze iz poslovanja DIAF

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših poslovnih legitimnih interesa su:

– obavještavanje o promjenama vezanim uz uvjete poslovanja

– sprječavanje i otkrivanje prijevare

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražit ćemo dodatnu privolu. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo povući danu privolu.

Pristup osobnim podacima

DIAF poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, servisnim službama, tiskari, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama DIAF.

Obrada osobnih podataka

Korisnički osobni podaci će biti obrađivani unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci koje je DIAF prikupila u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje DIAF.

Ostvarenje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora DIAF ili nadležnom državnom tijelu.

DIAF svim zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka i to postavljanjem zahtjeva:

Neovisno o odabranom komunikacijskom kanalu zahtjev se podnosi osobno i na način da je djelatnicima DIAF omogućena identifikacija podnositelja zahtjeva.

Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog DIAF, prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr, www.azop.hr

Čuvanje osobnih podataka

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

  • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (primjerice transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.)
  • Podaci prikupljeni zbog obrada temeljeni na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran a korisnik kao inicijator identificiran.

Ažuriranje Informacije o obradi osobnih podataka

DIAF redovno revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili temeljem zakonskih i regulatornih obveza. Važeća verzija Informacije o obradi osobnih podataka dostupna je na našim stranicama

dostavaogrjev.com

Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web stranici te vas izravno informirati.

Uvjeti obrade osobnih podataka zbog pružanja usluge dostava i povrata

Za potrebe pružanja usluge dostava i povrata robe DIAF prikuplja sljedeće podatke:

  • – ime i prezime
  • – adresa isporuke ili preuzimanja robe
  • – broj telefona i/ili mobilnog telefona
  • – informacije o adresi za isporuku ili preuzimanje

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružateljima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašteni su od strane DIAF za obradu osobnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Kolačići (“cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju web stranice koje posjećujete spremaju na korisnikov uređaj (računalo, tablet, smartphone). DIAF koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšala i poboljšala pristup funkcijama koje im pruža web stranica u vlasništvu DIAF. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web stranicama kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljane proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika. Ako korisnik s blokiranim kolačićima pristupi DIAF web stranicama pojedine funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

DIAF na stranicama u vlasništvu DIAF koristi usluge za analizu posjeta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružatelj usluga može uporabom kolačića pratiti korisnikove posjete našim i drugim internet sjedištima i na osnovu toga korisniku prikazivati DIAF plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružatelja usluga zaduženih za prikaz oglasa.

Newsletter i uporaba osobnih podataka za marketing

Ukoliko korisnik želi primati obavijesti o našoj ponudi putem elektroničke pošte potrebno je napraviti prijavu na Newsletter ( https://www.dostavaogrjev.com/?page_id=92 ). Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja te unijeti adresu elektroničke pošte na koju želi primati Newsletter. U svakom trenutku korisnik može izvršiti odjavu na naš Newsletter sukladno uputama koje će dobiti e-poštom nakon prijave, kao i na svakom Newsletteru.

Za isporuke Newslettera DIAF može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju DIAF istima daje na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju je korisnik prijavio za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koriste samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen, te ju u druge svrhe ne smije koristiti.

DIAF neće korisničke kontakt podatke dane za prijavu na Newsletter dijeliti s trećim stranama, osim u slučaju i pod uvjetima koji je naveden u prethodnom poglavlju. Isto tako, ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje DIAF, kao kupac ili korisnik, od nas može dobiti samo poruku vezanu uz narudžbu, plaćanje ili aktivnosti koje je sam osobno inicirao. Uz navedeno, DIAF će na korisnikovu adresu elektroničke pošte dostaviti informacije o promjenama vezanim uz naše poslovanje i odnos s klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.

UVJETI KUPOVINE

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. DostavaOgrjev.com Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima.
Prodavatelj je DIAF (obročno plaćanje) ili netko od partnera DIAF (virmanski, pouzećem), a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica, virmanskim putem ili pouzećem.

NARUČIVANJE
Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.
Sve cijene izražene su u Euro (€) s PDV-om.
Roba se naručuje elektronskim putem, odabirom određenog proizvoda te slanjem narudžbenice.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere proizvod te potvrdi način plaćanja, te pošalje narudžbenicu.

PLAĆANJE
Naručeni proizvodi mogu se plaćati virmanski, pouzećem ili obročno online jednom od kreditnih kartica:
Mastercard, Maestro, Diners ili Visa.

 

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom
preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod
dostavljaču (zaposleniku tvrtke koja vrši dostavu). Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.
Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.
Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio od prodavatelja ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih
troškova koji su vezani za isporuku.
Prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku u roku do 22 (dvadesetdva) radnih dana.
Nakon što dostavljač (tvrtka koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane prodavatelja, prodavatelj više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje
manipulacije i isporuke robe.

REKLAMACIJE
Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.dostavaogrjev.com. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (tvrtka koja obavlja poslove dostave proizvoda).

OPĆENITO
DIAF zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje
DostavaOgrjev.com stranica. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.
Usluge koje Vam pruža DostavaOgrjev.com Internet platforma ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. DIAF nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
Iako Vam DIAF nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, DIAF ne može garantirati da će
usluge na DostavaOgrjev.com odgovarati Vašim potrebama.
DIAF također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo
Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail info@dostavaogrjev.com kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.