PONUDA DostavaOgrjev.com

Sve cijena na web stranici sadržavaju cijenu dostave, stoga je na početnoj stranici potrebno odabrati Vaše područje dostave. POČETNA STRANICA

U našoj svakodnevnoj ponudi možete naći:

PELETI A1 EN PLUS (kod peleta moguće su izmjene proizvođača zbog otežane nabave peleta)

RST GOLD PREMIUM A1 EN PLUS kvaliteta

Dužina – 3,15mm < L ≤ 40
Promjer – mm 6 ± 1
Vlaga – ≤6%
Sadržaj pepela – <0,6%
Bukva 80% i smreka 20%
Okorano drvo (nema kore)
Ogrjevna vrijednost – ≥4,9 kWh/kg

Karakteristična crvenkasta boja lokalnog drva ukazuje na povećanu energetsku vrijednost peleta.

RST PLATIN PREMIUM A1 EN PLUS kvaliteta

Dužina – 3,15mm < L ≤ 40
Promjer – mm 6 ± 1
Vlaga – ≤6%
Sadržaj pepela – <0,5%
Jela 100%
Okorano drvo (nema kore)
Ogrjevna vrijednost – ≥4,8 kWh/kg

Na paleti su pakirane 72 vreće po 15kg. Minimalna narudžba 1 paleta = 1.080 kg.

OGRJEVNO DRVO KALIBRIRANO

Vrsta drva: grab, bukva

Paleta velika – 1 x 1 x 1,8 m
Paleta mala – 1 x 1 x 1 m

Dužina cjepanica 25 cm, 33 cm ili 45 cm

BRIKETI

Pakiranje 10 kg 

Briketi Bjelin sa visokom ogrjevnom vrijednošću i jednostavnom upotrebom. Napravljeni su iz ostataka čistog drva, zbog čega imaju vrlo niski sadržaj pepela. Mogu se upotrebljavati: u pećima za grijanje, krušnim pećima (npr. picerije), za kamin i kod loženja na otvorenom. Miješano bukva, grab, hrast, jela.

Minimalna dostava 900 kg = 1 paleta

TRIJESKA ZA POTPALU

cca. 4 kg/pakiranje – 0,0022m2

DRVO II KLASE

Grab/bukva
narezano na 33 cm
II KLASA
1 paleta = 2 m drva
Za razliku od I klase, drvo II klase može sadržavati različite boje drva, a na pojedinim komadima može postojati i truli dio

OGRJEVNO DRVO NEKALIBRIRANO

Miješano različite dimenzije, cijepano

2 m = 1 paleta; bukva, grab; drva su različitih dimenzija od 25 do 33 cm; do 5% sadržaja može biti drvo i lošije kvalitete (trulo, raspadajuće); na pojedinim komadima može postojati i truli dio

Miješano različite dimenzije, nije cijepano

2 m3 – 1 paleta; bukva, grab; drva su različitih dimenzija; do 5% sadržaja može biti drvo i lošije kvalitete (trulo, raspadajuće); na pojedinim komadima može postojati i truli dio

 

Pozivamo vas da klikom ovdje posjetite i stranicu sa DETEKTORIMA DIMA i UGLJIČNOG MONOKSIDA (CO).